Ar-Ge

Ar-Ge

Yalın yönetim uygulamalarına yönelik otomasyon çözümleri üretmek ve modern teknolojilere doğru geleceğini şekillendirmek üzere, sistematik bakış açısı ile yaratıcı çözümleri gerçekleştirmek üzere MTO bünyesinde 2017 yılında Ar-Ge birimi kurulmuştur.

MTO, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek ve mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım geliştirme dahil olmak üzere yeni sistem, ekipman ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanların verimini arttırmak amacıyla Ar-ge çalışmalarını artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.MTO, aynı zamanda çeşitli üniversite ve eğitim enstitülerle ortaklaşa AR-GE projeler yürütmektedir.

Firmamız, AR-GE çalışmaları için yaptığı yatırımların çıktısı olarak elde edilen yenilikçi ürünler ile; rekabet avantajı sağlayan, stratejik gelişim hedeflerine yönelik sürekli iyileştirmenin ve sürdürülebilir büyümenin güvencesi olan, kalitesini ve verimliliğini artırmaya devam eden sonuçlar üretmektedir. Bu nedenle, katma değer oluşturan ürün ve hizmet gelişimi için bilgi üretmenin ve deneysel çalışmanın önemine inanmaktadır. Bu doğrultuda da yaratıcılık ve sürekli gelişime yönelik çalışma kültürünü geliştirmek üzere yatırımlarını artarak devam ettirecektir.

 
 


 
 

 


 

MTO’da Ar-Ge 
Çözüm Süreci