Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

WEB SAYFASI ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Gizlilik

 

Bu gizlilik ilkeleri MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş (“Şirket”) tarafından “www.mtotr.com, www.muratotomat.com.tr” (“Web Siteleri”) gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler Web Siteleri üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

 

IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız.

 

Web Siteleri, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, Web Siteleri servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.

 

İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacaktır.

 

Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. Web Siteleri diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

 

Güvenlik

 

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;

 

  1. SSL Güvenlik Sertifikası kullanılmaktadır.
  2. Sitemiz dünya standardı olan Microsoft Windows Server teknolojisi ile çalışmaktadır. Bilinen en son korumalar yüklenmiş ve bir aksiliğe imkan vermemek için devamlı takip edilmektedir.

 

Gizlilik Sözleşmesi

 

GİZLİ BİLGİ, İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce ya da sonra, sözleşmenin uygulanması amacıyla, her bir Tarafın kendisi ya da ilgili Taraf namına ilgili Taraf ’ın çalışanları tarafından diğer Tarafa ve/veya diğer Taraf ’ın çalışanlarına, yazılı ve /veya sözlü olarak ve /veya internet ortamında içerisinde ve/veya soft ortamda ifşa edilmiş olan ve/veya diğer Taraf, diğer Taraf ’ın çalışanları tarafından edinilmiş olan; ilgili Taraf’ın müşteri bilgileri, alışveriş bilgileri, satış bilgileri, hizmet bilgileri, ürün bilgileri, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, finansal modeller, simülasyonlar, personel bilgileri, çalışma ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma bilgileri, işletim yöntemleri, fikirler, buluşlar, know-howlar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, tasarım hakları, ticari sırlar , teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, çizimleri tertipler, modeller, projeksiyonlar, iş planları, pazar fırsatları, ilgili Taraf ya da onun namına üçüncü bir tarafça hazırlanmış raporlar veya veriler dahil, Tarafların birbirine her türlü kanalla açıkladıkları ve /veya bir Tarafın diğer Taraf hakkında edindiği TÜM BİLGİLER ;Tarafların arasındaki yazışmalar, görüşmeler yada toplantılar ve yazışmalar ve sözlü olarak mübadele edilen TÜM BİLGİLER; Her iki tarafça hazırlanmış tüm hizmet analizleri , derleme, çalışma , teklif ve diğer belgeler; Tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler; ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve /veya belgeyi ifade etmektedir.

 

Taraflar, işbu sözleşmenin yapılmasına müteakip, gerekli olan tüm gizli bilgilerini tamamıyla serbest irade ve kabulleriyle birbirine beyan ve ifşa ettiklerini kayıtsız şartsız kabul etmişlerdir.

 

Her iki Taraf;

 

Taraflardan her biri tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir sebeple kullanmamayı, Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir 3. gerçek ve /veya tüzel kişi ve kuruluşlar için kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi, Gizli Bilgiyi, herhangi bir 3.gerçek ve /veya tüzel kişiye, firmaya, acentaya veya kuruma açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi, bu hususta gerekli tüm tedbirleri almayı, Gizli Bilgilerin hiçbir bölümünü kopyalamamayı ya da çoğaltmamayı ya da başka bir 3.gerçek ve /veya tüzel kişi ve kuruluşlara aslını/çoğaltılmış hallerini devretmemeyi/ vermemeyi , Gizli bilgileri 3. Gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara kısmen veya tamamen ifşa etmemeyi Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunları gizli tutulması gerekliliğini, Gizli Bilgileri sözleşme uyarınca bilmesi gereken çalışanlarına ve yöneticilerine bildirmeyi ve onların da taahhüdü altında çalışanlarını sağlamayı ve onların da iş bu gizlilik sözleşmesi gereğince doğrudan sorumlu olduklarını ve bu hususta kendilerini uyardığını, Diğer Tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgilerine ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamayı, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen tüm hususlara ve sorumluluklara tam ve eksiksiz olarak bağlı olacaklarını ve uyacaklarını, aksi takdirde oluşacak ve /veya oluşabilecek zararlardan ilgili kusurlu tarafın sorumlu olacağını, kayıtsız-şartsız gayri kabili rücu kabul taahhüt ederler.

 

Firma, kendi bu gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Ziyaretçinin de gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Firma, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarır.

 

Bilgilendirme

 

Şirket Web Sitesi’ ni ziyaret etmeniz ve bu adres vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu Murat Teknik Otomat Gizlilik Politikası’nda belirtilen şartlara tabidir. Bu Web Sitelerini ziyaret etmekle ve bu Web Siteleri vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Murat Teknik Otomat Gizlilik Politikası’ nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

 

Şirket’ e ait olan Web Sitesi:

 

  1. Cookie (“Çerez”) kullanmaktadır. Çerez, cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanınmasına izin verir.
  2. İletişim formu veya diğer formlar üzerinde paylaştığınız bilgilerin Şirket tarafından Kanun ve ilgili yönetmeliklerin izin verdiği durumlarda ve ölçüde gerek istatistiksel olarak gerek bizati kullanılır.
  3. Ziyaretiniz için kullandığınız cihazın tarayıcısının adı, versiyonu, bulunduğunuz konum, referans adresiniz vb. bilgiler okunabildiği ölçüde gerek istatistiksel olarak gerek bizati kullanılır.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Web Sitesi Gizlilik Politikası

Veri Sahibi Başvuru Formu