Kurumsal Değerlerimiz

MTO davranışlarıyla, bakış açıları ve alışkanlıklarıyla kendine özgü bir kültür orataya çıkartarak tüm üyeleri tarafından benimsenmiştir. Çalışanların kurumsal aksiyonları MTO kültürü ile örtüşür. 

MTO çalışanlarının emek vermesiyle istikralı bir duruma gelen kurumsal kültürümüz personeli ile birlikte bir anlam yaratmış, farklılıkları ortak değerlerde birleştirerek iş tatmini sağlamıştır.


DEĞERLERİMİZ

 • Müşteri ve çalışan memnuniyetinin sağlanması,

 • Verimli çalışma,

 • İnsana saygılı, çevreye duyarlı olma,

 • Sürekli iyileştirme ve gelişme,

 • Ülke ekonomisinin güçlenmesi için katma değer

 • Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutma…

İK Politikamız

MTO’lu olarak;

Kurumsal değerlerimizi, vizyonumuzu,misyonumuzu,stratejilerimizi en üst düzeyde gözeterek ve

‘önce insan’ anlayışı ışığında;

 • MTO kurum kültürüne uyumlu ve yetkin bir gruba sahip olmak,

 • Karşılıklı sevgi,saygı,güven ve anlayış ilkelerinden taviz vermeden her çalışanın bir birey olduğunu düşünerek yaşamak,

 • Şirket olarak diyaloğa açık bir şekilde çalışanın yanında olmak,

 • Çalışan motivasyonunu en üst düzeyde tutmak,

 • Yeni fikirlere ve yeni nesillere kucak açmak,

 • Her zaman kişisel gelişimi ilke edinmek,

 • Yaşadığı ve çalıştığı ortama saygılı olmak,

 • Sözde değil özde TAKIM RUHU ile hareket etmek,

 • MUTLU,HUZURLU,GÜVENLİ bir çalışma ortamı yaratmak,

 

bizim İK anlayışımızdır.

Sürdürebilirlik

MTO, doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.

 

Kurumsal Kültürü ile MTO

Çözüm odaklıyız.

Kurumsal hedeflerimiz nettir

İdeal iş sonuçları üretiriz.

Tüm projelerimize profesyonel yaklaşırız.

İnsiyatif kullanırız.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarız.

Zaman maliyetini azaltırız.